Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü web sayfasına hoşgeldiniz.

1982 yılında kurulan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye'de Amerikan Etüdleri alanında eğitim veren ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır. Bölüm programında yer alan dersler, Amerikan kültürü ve edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal ve politik geleneklerin oluşumunu ve günümüze değin gelişimini bilimsel yöntemler ışığında inceler. Bölümün disiplinler ve kültürlerarası perspektifindeki amaç, ögrencilere Amerikan kültürü ve edebiyatından yola çıkarak farklı edebiyat ve kültür ürünlerine de eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazandırmaktır.

Bölüm hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen AKE Portal sayfamızı kullanınız.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Hacettepe Üniversitesi
06800 Beytepe Ankara
Tel: 00 90 312 297 85 00
00 90 312 297 85 15
Faks: 00 90 312 297 85 23