Vizyon & Misyon

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Lisans ve Lisansüstü programlarının amacı, kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterlilikleri öğrencilerine kazandırmaktır. Programlarmız, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; İngilizceyi ve anadilini etkili olarak kullanan, çağdaş eleştiri yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen edebiyat ve kültür eleştirmenleri yetiştirmektedir.

beylikdüzü escort escort beylikdüzü